Wzorcowanie urządzeń kontrolno - pomiarowych

Laboratorium > Wzorcowanie

Nasze laboratorium realizuje zlecenia na wzorcowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych. Nasza oferta jest przeznaczona zarówno dla stałych klientów Agencji Anticorr Gdańsk, jak i dla wszystkich pozostałych, którzy dbają o jakość posiadanych urządzeń i dokładność wykonywanych odczytów. Dzięki regularnym badaniom sprzętu Państwa firmy, bezpieczeństwo pracowników zostaje podniesione do maksimum.

Wzorcowanie i sprawdzanie urządzeń kontrolno-pomiarowych

Proces kalibracji polega na jednoczesnym wykonywaniu badań z urządzeniem badanym oraz wzorcowym, które jest dokładnie skalibrowane i posiada odpowiedni certyfikat. Jeśli wyniki będą od siebie odbiegały oznacza to, że kontrola wykazała rozkalibrowanie przyrządu i należy je naprawić lub wymienić na nowe.

Dbałość o sprzęt, a także jego regularne badania w przystosowanych laboratoriach są szczególnie wymagany w przypadku sprzętów branż medycznych i zdrowotnych, a także chemicznych, których fałszywy wynik może mieć realny negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Przeprowadzanie kalibracji i sprawdzania urządzeń kontrolno – pomiarowych powinno być wykonywane minimum raz w roku, tak długo, jak długo dany sprzęt pozostaje w użyciu. Po przeprowadzeniu wzorcowania lub sprawdzenia Laboratorium Agencji Anticorr Gdańsk wystawia odpowiedni certyfikat, który jest dołączany do badanego sprzętu i informuje o wykorzystanych metodach oraz jego wynikach.

Oferta naszego laboratorium

Wykonujemy kompleksowe badania i kalibrację przyrządów do kontroli powierzchni oraz powłok malarskich, meblarskich a także przyczepności posadzek i tynków. Dzięki stosowanym metodom i nowoczesnemu sprzętowi mamy możliwość oznaczenia między innymi:

 • gęstości,
 • chropowatości powierzchni,
 • substancji nielotnych,
 • lotnych substancji organicznych,
 • przydatności do stosowania,
 • lepkości,
 • stopnia roztarcia pigmentów i wypełniaczy,
 • czasu schnięcia,
 • grubości powłoki,
 • przyczepności powłoki do podłoża,
 • krycia,
 • twardości powłok,
 • giętkości powłok,
 • odporności na uszkodzenia,
 • szczelności powłoki,
 • odporności powłok,
 • zniszczenia powłok.

Więcej na temat badań i metod naszego laboratorium znajdą Państwo w zakładce O nas.

Wzorcujemy następujące urządzenia kontrolno – pomiarowe (z wystawieniem świadectwa kalibracji):

 • chropowatościomierze (na odcinku),
 • elektroniczne wskaźniki grubości powłok,
 • elektroniczne wskaźniki grubości materiału,
 • połyskomierze,
 • termohigrometry,
 • folie wzorcowe.

Nasze laboratorium dokonuje także sprawdzenia (z wystawieniem świadectwa sprawdzenia):

 • kolorymetrów i spektrofotometrów,
 • konduktometrów,
 • kubków wypływowych,
 • wskaźnik przyczepności powłok,
 • pH-metrów,
 • rotacyjnych testerów ścieralności (Taber),
 • piecowych rejestratorów temperatury,
 • pirometrów i termometrów kontaktowych.

NOWOŚĆ: wystawiamy świadectwa sprawdzenia dla noży do siatki nacięć

Kontakt

mgr inż. Arkadiusz Binek

kierownik laboratorium/ serwis mierników i urządzeń

  +48 511 449 379

e-mail: serwis@anticorr.pl

mgr Aleksandra Droszkowska

specjalista ds. badań i wzorcowań

   +48 508 813 786

e-mail: laboratorium@anticorr.pl

inż. Sylwia Frol

specjalista ds. badań i wzorcowań

   +48 786 942 340

e-mail: sylwia.frol@anticorr.pl

Kontakt