laboratorium@anticorr.pl
+58 343 25 53

Wzorcowanie

Laboratorium > Wzorcowanie

Laboratorium wzorcujące realizuje zlecenia na wzorcowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych. Oferta na przeprowadzenie kalibracji jest przeznaczona zarówno dla stałych klientów Agencji Anticorr Gdańsk, jak i dla wszystkich, którzy dbają o jakość posiadanych urządzeń i dokładność wykonywanych odczytów.

Zaleca się przeprowadzanie kalibracji (wzorcowania) urządzeń kontrolno - pomiarowych minimum raz w roku.

Po przeprowadzeniu wzorcowania lub sprawdzenia Laboratorium Agencji Anticorr Gdańsk wystawia odpowiedni certyfikat, który jest dołączany do urządzenia.

Wzorcujemy następujące urządzenia kontrolno – pomiarowe (z wystawieniem świadectwa wzorcowania):

 • chropowatościomierze (na odcinku)
 • elektroniczne mierniki grubości powłok
 • elektroniczne mierniki grubości materiału
 • połyskomierze
 • termohigrometry
 • folie wzorcowe

 

Dokonujemy sprawdzenia (z wystawieniem świadectwa sprawdzenia):

 • kolorymetrów i spektrofotometrów
 • konduktometrów
 • kubków wypływowych
 • mierników przyczepności powłok
 • pH-metrów
 • rotacyjnych testerów ścieralności (Taber)
 • piecowych rejestraorów temperatury
 • pirometrów i termometrów kontaktowych

NOWOŚĆ: wystawiamy świadectwa sprawdzenia dla noży do siatki nacięć

Kontakt

mgr inż. Arkadiusz Binek

specjalista ds. wzorcowań/ serwis mierników i urządzeń

  +48 511 449 379

e-mail: serwis@anticorr.pl

inż. Aleksandra Kowalska

specjalista ds. wzorcowań

tel: (58) 343 25 53

   +48 508 813 786

e-mail: laboratorium@anticorr.pl

Kontakt