Pomiar warunków klimatycznych

Laboratorium > Pomiar warunków klimatycznych
Prowadzone przez nas laboratorium badawcze w Gdańsku to miejsce, w którym jesteśmy w stanie dzięki odpowiedniemu wyposażeniu i sprzętom, przeprowadzić różnego rodzaju badania czy pomiary, które z pewnością przydadzą się wielu firmom, którym zależy na wysokiej jakości dostarczanych rozwiązań czy produktów. Jednym z takich badań jest pomiar warunków klimatycznych. Na czym polega? Sprawdź!

Po co wykonywane są pomiary warunków klimatycznych?

Przeprowadzanie niektórych prac budowlanych i nie tylko wymaga odpowiedniego przygotowania sprzętowego, teoretycznego, ale i warunków, które powinny panować w pomieszczeniu. Tak jest w przypadku prac antykorozyjnych, podczas których pomiar warunków klimatycznych jest wręcz niezbędny, bowiem mają one istotny wpływ na cały proces aplikacji preparatu. Warto zatem zadbać o przeprowadzenie kontroli stanu powierzchni, a także pomiarów warunków klimatycznych, zwłaszcza termiczno-wilgotnościowych.

Co uwzględniają badania warunków klimatycznych?

Podczas badania sprawdza się między innymi temperaturę otoczenia w miejscu lub w pomieszczeniu, gdzie wykonywane są prace antykorozyjne czy malarskie, temperaturę podłoża, które ma być malowane, wilgotność względną, czyli stosunek pary wodnej w powietrzu do maksymalnej ilości pary wodnej. Ponadto bada się również temperaturę punktu rosy.

Każdy z wymienionych parametrów w jakimś stopniu oddziałuje na cały proces prowadzenia prac malarskich czy antykorozyjnych, dlatego tak ważne jest przeprowadzenie pomiarów warunków klimatycznych, bowiem wpływ wilgotności powietrza jest zmienny zarówno na warunki aplikacji, jak i wysychania powłok. Tak samo w przypadku prac antykorozyjnych, gdzie badanie warunków klimatycznych decyduje o trwałości nakładanych powłok. Dlatego pomiary zaleca się wykonać przed rozpoczęciem prac, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu.

Najczęściej badania wykonywane są przy pomocy specjalistycznych przyrządów elektronicznych, które są wyposażone w mierniki umożliwiające w bardzo szybki i dokładny sposób wyznaczenie interesujących nas wielkości.