Badania odporności na działanie warunków klimatycznych w komorach

Laboratorium > Badania w laboratorium > Badania odporności na działanie warunków klimatycznych w komorach
Prowadzone przez naszą firmę laboratorium od lat umożliwia przeprowadzanie różnego rodzaju badań, a także analiz. Dysponujemy specjalistycznymi urządzeniami pomiarowymi, a nasza grupa specjalistów podejmuje się każdego, nawet najbardziej skomplikowanego zadania. W naszej ofercie znaleźć można badania odporności na działanie warunków klimatycznych w komorach. Na czym polegają?

Realizowane badania w laboratorium

Nasze laboratorium to doskonałe miejsce do tego, by sprawdzić właściwości powłok w różnych warunkach. Jednym ze sposobów jest przeprowadzenie badania odporności na działanie warunków klimatycznych w komorach. Analiza ta obejmuje program starzeniowy, korozyjny, świetlny, a także klimatyczny.

Najczęściej przedmiotem badania są różnego rodzaju tworzywa sztuczne, materiały konstrukcyjne, tynki, farby, lakiery, powłoki czy zabezpieczenia antykorozyjne. Jednym zdaniem wszystkie materiały, które mogą być narażone na działanie czynników środowiska zewnętrznego.

Na czym polegają badania odporności na działanie warunków klimatycznych?

Dokładne określenie odporności materiałów oraz komponentów na działanie, np. promieniowania słonecznego jest bardzo istotne, bowiem ocena ma realny wpływ na jakość produktów. Symulacja oddziaływania czynników zewnętrznych może być przeprowadzana różnymi metodami.

W przypadku testów starzeniowych wyznaczana jest odporność materiałów czy powłok malarskich na warunki klimatyczne, takie jak wilgotność, temperatura czy światło słoneczne. W tym celu próbkę umieszcza się w komorze przyspieszonego starzenia z lampami UV-A i UV-B. Ponadto badania odporności na działanie warunków klimatycznych obejmują także analizę odporności na szoki termiczne, na temperaturę przy określonej wilgotności, a także odporności na korozję poprzez narażenia na solankę.

Większość przeprowadzanych badań odporności na działanie warunków klimatycznych mają charakter porównawczy i przesiewowy, dzięki czemu można je odnieść do próbki wzorcowej lub porównać wyniki między badanymi próbkami. Wynikiem tego jest możliwość wizualnej oceny zmian powierzchniowych czy barwy.