Badania w terenie

Laboratorium > Badania w terenie

Agencja Anticorr Gdańsk oferuje testy powłok w terenie, bezpośrednio na elementach i konstrukcjach.  Laboratorium realizuje badania zgodnie z następującymi normami:

  • PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery – Próba odrywania do oceny przyczepności
  • PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć
  • PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery — Oznaczanie grubości powłoki
  • PN-EN ISO 2360:2017-10 Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność — Pomiar grubości powłok — Metoda amplitudowa prądów wirowych.
  • PN-EN ISO 2178:2016-06 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym — Pomiar grubości powłok — Metoda magnetyczna
  • PN-EN ISO 16809:2019-08 Badania nieniszczące — Ultradźwiękowy pomiary grubości.
  • PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej – Część 2: Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej – Sposób postępowania z użyciem wzorca
  • PN-EN ISO 8502-6:2020-11 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Badania służące do oceny czystości powierzchni – Część 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń do analizy (Metoda Bresle’a)
  • PN-EN ISO 8502-9:2021-03 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Badania służące do oceny czystości powierzchni – Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.

Nasze badania laboratoryjne są gwarancją jakości i bezpieczeństwa, potwierdzają zgodność z normami międzynarodowymi i deklarowane efekty działania produktów i urządzeń. Otrzymują Państwo pełny raport z badań w formie elektronicznej i papierowej. Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

 inż. Aleksandra Kowalska

specjalista ds. badań i wzorcowań

tel: +48 508 813 786

e-mail: laboratorium@anticorr.pl

Kontakt