laboratorium@anticorr.pl
+58 343 25 53

Akredytacja

Laboratorium > Akredytacja

Laboratorium Pomiarowe Agencji Anticorr Gdańsk ubiega się o akredytacje na wzorcowanie mierników grubości powłok, termohigrometrów oraz na badania w rozpylonej solance NNS.

Planowany termin akredytacji: połowa 2020 roku.